Attachment kursus

Cendres+Métaux

Dalbo-Classic

(side 22-23 i indkøbskataloget)

Dalbo hjælpeinstrument til montering af PVC ring

Dalbo Classic 43.02 - Transferstav

Dalbo Classic 43.02 transferstav

Dalbo-Plus

(side 24-27 i indkøbskataloget)

Udskiftning af lamelindsats

Dalbo plus matrice
Her vises Standard E og Tuning Extra stærk

Dalbo-Rotex

(side 29-33 i indkøbskataloget)

Dalbo Rotex 15.41 / 15.42 - Rodanker

Dalbo Rotex 15.42 + 15.41

Attachment kapitlet fra Dental Indkøbskataloget