Attachment kursus

 

Gå til siden: Attachments – C+M

CEKA Preciline / Hader

Axual Attachments

(side 42 i indkøbskataloget)

Fremstilling af hybridprotese på rodkappe

(patrice placeret i rodkappen)

 

1) Fjern patricen fra rodkappen og erstat denne med overføringsdelen RE H2 (H2)

1 a) Tag aftrykket og skru overføringsdelen ud

2) Sæt RE H2 (H2) sammen med RE H14 (H14)

3) Placer overføringsdelen – med RE H2 (den sorte del) først – i aftrykket

4) Fremstil en gipsmodel, fjern RE H2 (H2) og isæt patricen – isæt afstandsringen ved montering

Preci-Clix

(s43 i indkøbskataloget)

Ny Hybridprotese

Fremstilling af ny protese med patrice RE0031/694C og RA 0091 er ikke muligt, da RA0091 er udgået.

Patricen konverteres til kugle og derpå kan anvendes Preci-Clix matrice system.

Sådan gør du:

  • Fjern den gamle patrice (RE0031/694C)
  • Sæt Preci-clix kugle patrice på (1206C/1206 CL)
  • Klik Preci-clix housing (1235/1235B) og Preci-Clix female (1231-32-32/1231-32-32B) sammen.
  • Placer matricen ned over patricen og fastpolymeriser i protesen.

Attachment kapitlet fra Dental Indkøbskataloget