Snorken kan afhjælpes med Silensor snorkeskinne

Snorken er blevet verdensomspændende problem
Undersøgelser viser at ca. 40 % af befolkningen i den industrialiserede del af verden snorker og for mænd alene udgør det 60 %.

Silensor snorkeskinne kan afhjælpe:

  • Dårlig søvn
  • Uoplagthed om morgenen og deraf koncentrationsproblemer
  • Højlydt snorken og dermed forstyrrelse af partneren
  • – Og vi kan blive ved

Uden Silensor snorkeskinne vil der ved søvnapnø opstå en åndedrætstilstand som varer mindst 10 sek. indtil en snorken stater eksplosionsagtigt. Lider man af søvnapnø bør en læge konsulteres for at kortlægge lidelsen inden behandling med Silensor snorkeskinne.

Efterbehandling kan med fordel ske hos tandlægen med Silensor snorkeskinne. Anvendes Snorkeskinnen Silensor sker det som en individuel løsning for den enkelte patient.

Silensor snorkeskinne består af en skinne i over- og underkæbe, der med forbindelsesled positioneres i den rette position for den enkelte patient. Under søvn vil snorkeskinnen Silensor tillade tilstrækkelig med luft til åndedræt uden snorken.