Novaloc

Attachment

NovaLoc matrice system til Locator

Novaloc™- matricesystem kan anvendes på en ny eller bestående Novaloc™-egnet del- eller dæk-/ hybridprotese.

novaloc kuffert

Novaloc™- matrice som snapforbindelse med Locator®- matricen er udviklet på baggrund af retentions-indsatsens kliksystem ned over Locator®- patricen. På grund af den specielle konstruktion af retentions-indsatsene og materialevalget af PEEK kan Novaloc™- matricen også anvendes i tilfælde med stor divergens på tanden eller implantatet uden øget slid på retentionsindsatsene.

novaloc b

 

Det konstruerede udvidelsesområde mellem matrice og retentionsindsats muliggør en stressfri udtagning af retentionsindsatsen og øger derigennem levealderen væsentligt. Som noget specifikt for Novaloc™ findes der et instrument til isætning af retentionsindsatse samt en indsatsfjerner, dette sikrer at retentionsindsatsene forbliver stressfrie.

Novaloc 0

Den valgte retentionsindsats indsættes i matricen efter fjernelse af monteringsindsatsen. Hertil anvendes isætnings- og udtagningsinstrumentet. Med en
simpel handling kan retentionsindsatsen indsættes og udtages, så den forbliver stressfri og intakt.
Isætning:

Fig. 1 og 2. Med den blanke del af det brune instrument tages den valgte retentionsindsats op af systemboksen. Retentionsindsatsen går let i hak på stemplet.

Fig. 3 og 4. Retentionsindsatsen holdes parallelt med matricehuset samtidig med at den trykkes ned i matricehuset. Der høres og mærkes et „Klik“ !

Novaloc™- matricesystem kan anvendes til restaureringer indsat på implantater med en vinkel op til 20° og på implantater med en indbyrdes divergens på max. 40° (Se illustration).

De 4 farvekodede retentionsindsatse kan anvendes her uden brug af vinklet abutments.

 

Find vejledning i brug på siden Brugsanvisninger, eller søg efter dem i søgefunktionen øverst ved menuen.

novaloc 4