Kap 13 – Hjælpemidler til guld

Kapitlet fra indkøbskataloget.

Indhold:
Artikulationspapir, BEGO støbedigler, Bejdsemiddel, Blå stampelak, Cement spacer, Degudent grafitdigler, Degudent gummikegleform, Die hardener, Die sealer, Digler, Flussmiddel, Galloni støbedigler, Glasdigler, Grafitdigler, Grå stampelak, Gummikegleform, Degudent, Gummikegleform, Heraeus grafitdigler, Heraeus gummikegleform, Heraeus keramikdigler, Heraeus støbekyvetter, Hjælpematerialer til guld, Isolit, Kyvette-indlæg, Kyvetter, Neacid, Occlusionsfolie, Occlu-spray, Smeltetabletter, Spacer, Stampeisolering voks, Stampelak, Støbedigler, Støbekyvetter, Tru-Fit, Tætningsringe, Universal smeltedigle, Veriflux flussmiddel, Waxit, Yeti spacer