Attachments

Attachments efter producent

Cendres + Métaux

Dalbo systemet

Dalbo-Classic

Dalbo-Classic matrice er den laveste i Dalbo systemet. Den findes med almindeligt retention og med elliptisk retentionsareal.

Dalbo-Plus

Dalbo-Plus matrice  har en udskiftelig lamelindsats, der reducerer matricehusets diameter. den findes med almindelig retention og med elliptisk retentionsareal. Der er 5 forskellige lamelindsatse til matricen. Den er født med en standard lamel og de næste hedder:

  • Tuning soft (blød)
  • Tuning E
  • Tuning forte (stærk)
  • Tuning Extra forte (ekstra stærk)

cendres-metaux tuning

Dalbo-Rotex

Dalbo-Rotex rodanker kombineret med protesefiksering. Midlertid fiksering af hybrid- og delproteser.

Dalbo-Rotex Systemet består af to forskellige udførsler med hver to størrelser (identisk med Rotex-Rodanker størrelse 1 og 2).
Den endodontiske del er svagt konisk og forsynet med selvskærende gevind, afrundet spids samt cement overskudsrille. Dette medfører en næsten spændingsfri montering af Dalbo-Rotex Rodanker.
Den endodontiske del og kuglediameter er identisk for begge typer.
Ædelmetalmatricen er aktiverbar. Kunststofmatricens retention opnås gennem elasticiteten i den dobbelte væg.

 

Dolder system

 

Matricen findes i to størrelser (mikro og makro) og i to længder.
Matricen er med retention til forankring i protesekunststof. Udførelsen sikrer at forankringen i protesekunststoffet garanteres og besidder optimal funktion for matricelamellerne.
Patricen findes i to størrelser (mikro og makro) i to udgaver: som ligesidet barre og som resilient barre.
Patricen leveres i udglødet tilstand og skal derfor hærdes efter lodning eller laser svejsning for at opnå optimale mekaniske egenskaber.

 

CM LOC

CM LOC systemet erstattes medio 2024 med at nyere tilsvarende system.

MiniSG F+R

Ekstracoronalt friktivt / retentivt glideattachment

Kan let tilpasses forskellige situationer i munden (ved udskiftning af matricen). Intet behov for en omløbs-konstruktion til stabilisering på grund af integrerede føringsriller. Justerbar, enkelt at skifte fra friktiv til retentiv. Små dimensioner tillader montering selv ved begrænset plads.

 

cendres-metaux mini-sg

Her kan du downloade Informationsbrev til patienter der benytter C+M attachment.

HADER/ CEKA

Hader attachment til rodkapper

• CEKA Axial Classic patricer
• Preci-Clix matricer og patricer
• Preci-Ball matricer og patricer

ceka hader rodkappe

Extracoronal attachment

• Preci-Clix extracoronal
• CEKA Revax
• Preci-Vertix
• Preci-Sagix

ceka hader extracoro

Barre attachment

• Preci-Horix

ceka harder 3

Novaloc

NovaLoc matrice system til Locator

Novaloc™- matricesystem kan anvendes på en ny eller bestående Novaloc™-egnet del- eller dæk-/ hybridprotese.

novaloc kuffert

Novaloc™- matrice som snapforbindelse med Locator®- matricen er udviklet på baggrund af retentions-indsatsens kliksystem ned over Locator®- patricen. På grund af den specielle konstruktion af retentions-indsatsene og materialevalget af PEEK kan Novaloc™- matricen også anvendes i tilfælde med stor divergens på tanden eller implantatet uden øget slid på retentionsindsatsene.

novaloc b

 

Det konstruerede udvidelsesområde mellem matrice og retentionsindsats muliggør en stressfri udtagning af retentionsindsatsen og øger derigennem levealderen væsentligt. Som noget specifikt for Novaloc™ findes der et instrument til isætning af retentionsindsatse samt en indsatsfjerner, dette sikrer at retentionsindsatsene forbliver stressfrie.

Novaloc 0

Den valgte retentionsindsats indsættes i matricen efter fjernelse af monteringsindsatsen. Hertil anvendes isætnings- og udtagningsinstrumentet. Med en
simpel handling kan retentionsindsatsen indsættes og udtages, så den forbliver stressfri og intakt.
Isætning:

Fig. 1 og 2. Med den blanke del af det brune instrument tages den valgte retentionsindsats op af systemboksen. Retentionsindsatsen går let i hak på stemplet.

Fig. 3 og 4. Retentionsindsatsen holdes parallelt med matricehuset samtidig med at den trykkes ned i matricehuset. Der høres og mærkes et „Klik“ !

Novaloc™- matricesystem kan anvendes til restaureringer indsat på implantater med en vinkel op til 20° og på implantater med en indbyrdes divergens på max. 40° (Se illustration).

De 4 farvekodede retentionsindsatse kan anvendes her uden brug af vinklet abutments.

 

Find vejledning i brug på siden Brugsanvisninger, eller søg efter dem i søgefunktionen øverst ved menuen.

novaloc 4

Attachment kapitlet fra indkøbskataloget